AB2015No.15

  • AB2015No.15

    Dit item is gearchiveerd op 09-09-2015.
    (03-03-2015)

    LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 23 februari 2015 ter uitvoering van artikel 6, derde lid, van de Landsverordening regeling geldstelsel (AB 1991 no. GT 34) (circulatiemunt 1-jarig koningschap Koning Willem-Alexander)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties