AB2015No.15A

  • AB2015No.15A

    Dit item is gearchiveerd op 30-09-2015.
    (31-03-2015)

    In de editie van het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang AB 2015 no. 15, waarin de tekst van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 23 februari 2015 ter uit-voering van artikel 6, derde lid, van de Landsverordening regeling geldstelsel (AB 1991 no. GT 34) (circulatiemunt 1-jarig koningschap Koning Willem-Alexander) is gepubli-ceerd, wordt de navolgende verbetering aangebracht:

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties