AB2015No.17

  • AB2015No.17

    Dit item is gearchiveerd op 26-09-2015.
    (26-03-2015)

    REGELING van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 maart 2015, nr. 2015-0000158902, houdende wijziging van de Paspoortuitvoerings-regeling Caribische landen in verband met de verstrekking van reisdocumenten aan niet-ingezetenen door de burgemeesters van de gemeenten Breda en Venlo

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties