AB2015No.18

  • AB2015No.18

    Dit item is gearchiveerd op 21-10-2015.
    (21-04-2015)

    LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 17 april 2015 ter uitvoering van artikel 6, derde lid, van de Landsverordening regeling geldstelsel (AB 1991 no. GT 34) (Landsbesluit uitgifte herdenkingsmunt 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties