AB2015No.30

  • AB2015No.30

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2015.
    (13-07-2015)

    LANDSVERORDENING van 8 juli 2015 houdende regels inzake de aanwijzing van par-keerzones en de heffing van parkeergelden voor het parkeren in die parkeerzones (Landsverordening parkeerzones)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties