AB2015no.31

  • AB2015no.31

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2015.
    (07-07-2015)

    LANDSVERORDENING van 6 juli 2015 tot wijziging van de Landsverordening bestemmingsheffing AZV (AB 2014 no. 59) en de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (AB 1992 no. 18), alsmede tot vaststelling van premiepercentages, werkgeverspremie en premie-inkomensgrens voor de heffing van AZV-premies

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties