AB2015No.35

  • AB2015No.35

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2015.
    (25-08-2015)

    MINISTERIËLE REGELING van 21 augustus 2015 ter uitvoering van artikel 14, tweede lid, van de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (AB 1992 no. 18) ter uitvoering van het Landsbesluit aanspraken genees- en verbandmiddelen (AB 2004 n0. 18) (toevoeging mutatie positieve lijst geneesmiddelen juni 2015)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties