AB2015No.36

  • AB2015No.36

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2015.
    (25-08-2015)

    LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 12 augustus 2015 ter uitvoering van artikel 19 van de Scheep- en luchtvaartbeveiligingsverordening (AB 2004 no. 40) (Landsbesluit controle luchtvaartpassagiers bij vertrek)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties