AB2015No.42

  • AB2015No.42

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2015.
    (31-08-2015)

    MINISTERIËLE REGELING van 31 augustus 2015 ter uitvoering van artikel 5, eerste en tweede lid, van de Landsverordening parkeerzones (AB 2015 no. 30) (Regeling tarieven parkeerzones)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties