AB2015No.46

  • AB2015No.46

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2015.
    (24-09-2015)

    BESLUIT van de minister van Infrastructuur en Milieu van 9 september 2015, nr. IENM/BSK-2015/128011 houdende wijziging van het Besluit erkende or-ganisaties Schepenwet in verband met actualisatie van erkende organisaties

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties