AB2015No.50

  • AB2015No.50

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2015.
    (26-10-2015)

    LANDSBESLUIT van 21 oktober 2015 no. 1, ter uitvoering van artikel 2, eer-ste lid, van de Landsverordening vrijwillige uitdiensttreding (AB 2000 no. 30)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties