AB2015No.51

  • AB2015No.51

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2015.
    (24-11-2015)

    Rijkswet van 30 september 2015, (Stb. 2015, 348), houdende regeling voor Nederland en Curaçao tot het vermijden van dubbele belasting en het voor-komen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en een woonplaatsfictie ter zake van erf- en schenkbelasting (Belas-tingregeling Nederland Curaçao)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties