AB2015No.54

  • AB2015No.54

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2015.
    (19-11-2015)

    MINISTERIЁLE REGELING van 17 november 2015 tot wijziging van de ministeriёle regeling van 30 juli 2009 (AB 2009 no. 71) ter uitvoering van arti-kel 8, vierde lid, onderdeel a, van het Toelatingsbesluit 2009 (AB 2009 no. 59)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties