AB2015No.55

  • AB2015No.55

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2015.
    (25-11-2015)

    REGELING van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 november 2015, nr. 2015-0000668169, houdende wijziging van de Paspoortuitvoeringsregeling Caribische landen in verband met de verstrek-king van reisdocumenten aan niet-ingezetenen door de burgemeester van de gemeente Sluis

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties