AB2015no.60

  • AB2015no.60

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2015.
    (08-12-2015)

    LANDSVERORDENING van 8 december 2015 tot wijziging van de Landsver-ordening winstbelasting (AB 1988 no. GT 47), de Landsverordening inkom-stenbelasting (AB 1991 no. GT 51), de Landsverordening dividendbelasting en imputatiebetaling (AB 2002 no. 123), de Algemene landsverordening be-lastingen (AB 2004 no. 10) en de Landsverordening invordering directe belas-tingen (AB 1991 GT 4) (vastlegging begunstigend beleid; invoering voldoe-ning op aangifte winstbelasting)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties