AB2015no.61

  • AB2015no.61

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2015.
    (23-12-2015)

    LANDSVERORDENING van 11 december 2015 houdende regels inzake in-richtingen ten behoeve van de opvang, begeleiding, behandeling, verzorging of verpleging van verzorgingsbehoeftige personen (Landsverordening verzor-gingshuizen)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties