AB2015no.64

  • AB2015no.64

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2015.
    (23-12-2015)

    LANDSVERORDENING van 22 december 2015 tot wijziging van de Lands-verordening van 19 mei 2015 tot vaststelling van de begrotingen van de mi-nisteries van het Land voor het dienstjaar 2015 (AB 2015 no. 21) en houden-de machtiging van de Minister van Volksgezondheid, Ouderenzorg en Sport tot het verlenen van kwijtschelding aan de Stichting Onroerend Goed Aruba

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties