AB2015no.65

  • AB2015no.65

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2015.
    (29-12-2015)

    LANDSBESLUIT van 28 december 2015 no. 1, ter uitvoering van artikel 2 van de Landsverordening van 19 mei 2015 tot vaststelling van de begroting van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2015 (AB 2015 no. 21) (Landsbesluit Financieringsbehoefte 2015-III)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties