AB2015no.67

  • AB2015no.67

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2015.
    (29-12-2015)

    LANDSVERORDENING van 28 december 2015 tot vaststelling van de begroting van de Algemene Rekenkamer voor het dienstjaar 2015

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties