AB2017No.76A

  • AB2017No.76A

    Dit item is gearchiveerd op 23-07-2018.
    (23-01-2018)

    Op het voorblad van de editie van het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2017 no. 76, waarin de tekst van het LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 19 december 2017 ter uitvoering van artikel 6 van de Landsverordening internationale bijstandsverlening belastingen (Landsbesluit uitvoering Common Reporting Standard) is gepubliceerd, komt de naam van de minister van Justitie “A.L. Dowers” te luiden: A.C.G. Bikker.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties