AB2018No.05

  • AB2018No.05

    Dit item is gearchiveerd op 31-07-2018.
    (31-01-2018)

    RIJKSWET van 21 april 2017, houdende wijziging van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen in verband met het informeren van de Staten- Generaal over een ieder verbindende bepalingen van verdragen (Stb. 2017, 210)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties