AB2018No.09

  • AB2018No.09

    Dit item is gearchiveerd op 20-08-2018.
    (20-02-2018)

    REGELING van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 september 2017, nr. 2017-253362, houdende wijziging van de Paspoortuitvoeringsregeling Caribische landen in verband met het vervallen van de verplichting een proces-verbaal bij de politie op te maken over een vermist reisdocument en in verband met het vaststellen van een meldingsprocedure bij mogelijke fraude met een reisdocument (Scrt. 2017, 54652)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties