AB2018No.15

  • AB2018No.15

    Dit item is gearchiveerd op 08-09-2018.
    (08-03-2018)

    BESLUIT van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 november 2015, houdende de wijziging van het Mandaatbesluit van het College financieel toezicht CuraƧao en Sint Maarten, het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het College Aruba financieel toezicht (Stcrt. 2016, 6670)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties