AB2018No.25

 • AB2018No.25

  Dit item is gearchiveerd op 17-11-2018.
  (17-05-2018)

  REGELING van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 24 april 2018, nr. IENW/BSK-2018/35567, tot wijziging van de Regeling Nederlandse
  tarieven Schepenwet, de Regeling tarieven scheepvaart 2005 en de Regeling olie-afgifteboekje Rijnvaart 1995 in verband met de indexering en een aantal
  nieuwe tarieven (Scrt. 2018, 17027)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties