AB2018No.29

  • AB2018No.29

    Dit item is gearchiveerd op 30-11-2018.
    (30-05-2018)

    LANDSBESLUIT van 29 mei 2018 no. 1, ter uitvoering van de artikel 2 van de Landsverordening van 25 april 2018 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor dienstjaar 2018 (AB 2018 no. 23), de artikelen 3, 5, 6, tweede lid, 7, 15, 16 en 17 van de Landsverordening schatkistpapier (AB 1987 no. 3) en de artikelen 2, 3, 4, 9, eerste en derde lid, 10, 11,12, tweede lid, 13, 14, eerste lid, onderdeel a, en tweede lid, 16, 17, tweede lid, 18, 19, 20, 27, 28 en 29 van het Landsbesluit schatkistpapier (AB 1988 no. 6) (Landsbesluit Financieringsbehoefte 2018-I).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties