AB2018No.32

  • AB2018No.32

    Dit item is gearchiveerd op 07-12-2018.
    (07-06-2018)

    LANDSVERORDENING van 24 mei 2018 tot vaststelling van de begroting van de Algemene Rekenkamer voor het dienstjaar 2018

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties