AB2018No.38

  • AB2018No.38

    Dit item is gearchiveerd op 15-12-2018.
    (15-06-2018)

    BESLUIT van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 30 mei 2018, nr. IENW/BSK-2018/76657, houdende wijziging van het Besluit erkende organisaties Schepenwet in verband met de actualisatie van erkende organisaties en keuringsinstanties en de intrekking van de aanwijzing van Register Holland B.V. als keuringsinstantie (Scrt. 2018, 29576)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties