AB2018No.50

  • AB2018No.50

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2018.
    (27-07-2018)

    LANDSBESLUIT van 26 juli 2018 no. 2, ter uitvoering van artikel 2 van de Landsverordening van 22 december 2017 houdende machtiging van de minister, belast met Financiën, tot het aangaan van één of meer geldleningen ter aflossing van reeds eerder aangegane geldleningen en de daaraan verbonden kosten (AB 2017 no. 78) (Landsbesluit Financieringsbehoefte 2018-II).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties