AB2018No.53

  • AB2018No.53

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2018.
    (09-08-2018)

    LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 31 juli 2018 ter uitvoering van artikel 30 van de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf
    (AB 2000 no. 82) (Landsbesluit doorberekening toezichtskosten assurantiebemiddelaars)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties