AB2018No.58

  • AB2018No.58

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2018.
    (30-08-2018)

    LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 23 augustus 2018 ter uitvoering van artikel 6, derde lid, van de Landsverordening regeling geldstelsel (AB 1991 no. GT 34) (Landsbesluit uitgifte herdenkingsmunt “Soldachi”)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties