AB2018No.63

 • AB2018No.63

  Dit item is gearchiveerd op 31-12-2018.
  (25-09-2018)

  LANDSBESLUIT van 25 september 2018 no. 2, ter uitvoering van artikel 2van de Landsverordening van 25 april 2018 tot vaststelling van de begrotingen
  van de ministeries van het Land voor dienstjaar 2018 (AB 2018 no. 23), artikel II van de Landsverordening van 22 december 2017 (AB 2017 no. 77)
  tot wijziging van de Landsverordening van 1 december 2016 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2017
  (AB 2016 no. 59) en de Landsverordening schatkistpapier (AB 1987 no. 3), artikelen 3, 5, 6, tweede lid, 7, 15, 16 en 17 van de Landsverordening schatkistpapier (AB 1987 no. 3) en artikelen 2, 3, 4, 9, eerste en derde lid, 10, 11,12, tweede lid, 13, 14, eerste lid, onderdeel a, en tweede lid, 16, 17, tweede
  lid, 18, 19, 20, 27, 28 en 29 van het Landsbesluit schatkistpapier (AB 1988 no. 6) (Landsbesluit Financieringsbehoefte 2018-IV).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties