AB2018No.74

  • AB2018No.74

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2018.
    (19-12-2018)

    LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 10 december 2018tot wijziging van het Landsbesluit beheers- en beleggingsregels cessantiafonds
    (AB 1997 no. GT 9) en tot intrekking van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 6, derde lid, van de Cessantiaverordening (AB 1997 no. GT 10)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties