AB2018No.75

  • AB2018No.75

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2018.
    (20-12-2018)

    LANDSVERORDENING van 19 december 2018 tot wijziging van de Landsverordening van 25 april 2018 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2018 (AB 2018 no. 23) en landsverordening tot wijziging van de landsverordening van 23 augustus 2018 tot  vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2018 (AB 2018 no. 59)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties