AB2018No.79

  • AB2018No.79

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2018.
    (21-12-2018)

    LANDSVERORDENING van 20 december 2018 tot vaststelling van de begroting
    van de Algemene Rekenkamer voor het dienstjaar 2019

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties