AB2018No.81

  • AB2018No.81

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2018.
    (27-12-2018)

    LANDSVERORDENING van 21 december 2018 tot wijziging van de Landsverordening grondbelasting (AB 1995 no. GT 3), de Landsverordening belasting over bedrijfsomzetten en additionele voorzieningen PPS-projecten (AB2006 no. 83) en de Landsverordening bestemmingsheffing AZV (AB 2014 no.59)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties