AB2019No.04

  • AB2019No.04

    Dit item is gearchiveerd op 24-07-2019.
    (24-01-2019)

    LANDSBESLUIT van 21 januari 2019 no. 1, ter uitvoering van artikel 2 van de Landsverordening van 21 december 2018 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor dienstjaar 2019 (AB 2018 no. 80) en artikel 3 van de Landsverordening schatkistpapier (AB 1987 no. 3) (Landsbesluit Financieringsbehoefte 2019-I)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties