AB2019No.09

  • AB2019No.09

    Dit item is gearchiveerd op 18-08-2019.
    (18-02-2019)

    LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 6 februari 2019 ter uitvoering van artikel 28 van de Landsverordening materieel ambtenarenrecht (AB 1989 no. GT 37) (Landsbesluit kledingtoelage Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties