AB2019No.14

  • AB2019No.14

    Dit item is gearchiveerd op 05-09-2019.
    (05-03-2019)

    LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 25 februari 2019 ter uitvoering van artikel 6, derde lid, van de Landsverordening regeling geldstelsel (AB 1991 no. GT 34) (Landsbesluit uitgifte herdenkingsmunt “Turtuga”)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties