AB2019No.28

  • AB2019No.28

    Dit item is gearchiveerd op 24-10-2019.
    (24-04-2019)

    LANDSVERORDENING van 10 april 2019 tot aanpassing van verschillende landsverordeningen in verband met de invoering van de Landsverordening infectieziekten en in verband daarmee te voorzien in een tijdelijke regeling van de besmettelijke dierziekten en zoƶnosen (Aanpassingsverordening landsverordening infectieziekten)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties