AB2019No.29

  • AB2019No.29

    Dit item is gearchiveerd op 25-10-2019.
    (25-04-2019)

    LANDSBESLUIT van 16 april 2019 no. 4, houdende inwerkingtreding van de artikelen I en IV van de Landsverordening van 10 april 2019 (AB 2019 no. 23) tot wijziging van de Landsverordening op het notarisambt (AB 1990 no. GT 69)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties