AB2019No.30

  • AB2019No.30

    Dit item is gearchiveerd op 25-10-2019.
    (25-04-2019)

    LANDSBESLUIT van 25 april 2019 no. 1, houdende de inwerkingtreding van de Landsverordening van 17 april 2019 (AB 2019 no. 26) tot wijziging van de Landsverordening regeling geldstelsel (AB 1991 no. GT 34), de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28) en de Landsverordening persoonsregistraties (AB 2011 no. 37) (nieuwe denominatie bankbiljetten; regeling meldbevoegdheid Centrale Bank van Aruba)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties