AB2019No.31

  • AB2019No.31

    Dit item is gearchiveerd op 01-11-2019.
    (30-04-2019)

    LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 29 april 2019 ter uitvoering van artikel 13, derde lid, van de Landsverordening minimumlonen (AB 1989 no. GT 26) (tussentijdse aanpassing mei 2019)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties