AB2019no.57

  • AB2019no.57

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2019.
    (21-11-2019)

    LANDSVERORDENING van 8 november 2019 houdende afwijking van enkele landsverordeningen in verband met de uitgifte in erfpacht van een aantal overheidspercelen met daarop gebouwde woningen door de minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu aan de stichting Fundacion Cas pa Comunidad Arubano.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties