AB2019No.65

  • AB2019No.65

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2019.
    (27-11-2019)

    LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 22 november 2019 tot wijziging van het Landsbesluit uitgifte herdenkingsmunt Turtuga (AB 2019 no. 14)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties