AB2019No.82

  • AB2019No.82

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-2019.
    (23-12-2019)

    MINISTERIЁLE REGELING van 20 december 2019 ter uitvoering van artikel 1, onderdeel d, ten 4°, en artikel 2, tweede lid, van de Landsverordening op de geneesmiddelenvoorziening (AB 1990 no. GT 9) (aanwijzing Cannabidiol)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties