AB2020No.35

  • AB2020No.35

    Dit item is gearchiveerd op 18-09-2020.
    (18-03-2020)

    MINISTERIËLE REGELING van 18 maart 2020 ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) (Regeling winkel-en lokaliteitensluiting ter bestrijding coronavirus II)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties