AB2023No.040

  • AB2023No.040

    (15-09-2023)

    LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 14 september 2023 houdende voorschriften voor het optrekken, herstellen, situering, ingebruikneming, en het slopen van een bouwwerk of delen daarvan, alsmede houdende voorschriften voor de bouw-, sloop- en ingebruiksnemingsvergunning (Bouw en sloopbesluit I)

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties