Herinnering indiening voordracht Koninklijke onderscheidingen 2019

Dit item is gearchiveerd op 25-08-2018.

ORANJESTAD –  De Decoratie Commissie Aruba herinnert alle geïnteresseerden eraan dat tot en met 17 augustus a.s. men een voordracht kan indienen voor een Koninklijke onderscheiding 2019.

Ad voordracht Koninklijke onderscheidingen 2018Ter gelegenheid van Koningsdag worden de onderscheidingen uitgereikt aan burgers die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de Arubaanse gemeenschap. Om in aanmerking te komen voor een Koninklijke onderscheiding moet de persoon zich belangeloos ingezet hebben voor de gemeenschap middels vrijwilligerswerk. Met andere woorden hij/zij wordt niet betaald voor zijn/haar werkzaamheden. In geval van bijzondere prestaties waarvoor de persoon betaald werd, kunnen deze toegevoegd worden, maar ze moeten wel van dien aard zijn dat ze een groot effect hebben op de economische ontwikkeling van Aruba.
Een ieder of elke organisatie kan een voordracht indienen voor een persoon van wie men van mening is dat hij/zij in aanmerking komt voor een Koninklijke onderscheiding. Alle voordrachten dienen in een gesloten envelop ingeleverd te worden bij de Decoratie Commissie Aruba op het Bestuurskantoor.

Voor de invulling van de gegevens dient men gebruik te maken van twee formulieren. Men kan deze verkrijgen op het Bestuurskantoor bij de balie of downloaden via deze website of bij de leden van de commissie. De formulieren moeten volledig en uitgebreid ingevuld te worden en mede ondertekend door de organisaties waarvan de persoon lid is. Uiterlijke datum voor het indienen van de voordracht is 17 augustus 2018.
Bijgaande formulieren kan men downloaden en gebruiken voor een voordracht voor een Koninklijke onderscheiding:

Voor meer informatie kan men contact opnemen met mw. F. Perez-Lopez de Decoratie Commissie Aruba. op tel 583-8425 of via email:   decoratieciearuba@hotmail.com.