Herinnering inlevering personeelsregister formulier 2017-2018

Dit item is gearchiveerd op 04-05-2018.

ORANJESTAD – Directie Arbeid en Onderzoek herinnert alle bedrijven dat ze hun personeelsregister formulier gedurende de periode 1 maart 2018 - 4 mei 2018 moeten inleveren.

Conform artikel 30, lid 2, van de Arbeidsverordening 2013 zijn werkgevers verplicht om het personeelsregister (PR) te verstrekken aan de Directie Arbeid en Onderzoek (DAO).

Het Personeelsregister bestaat uit 3 delen:

  • Model 1A: huidig personeel per december 2017 
  • Model 1B: personeelsbehoefte van 2018 
  • Model 1C: personeelsbehoefte behorende bij specifieke projecten 

Hieronder vindt u alle benodigde formulieren/documenten:

Dit jaar kan men het Personeelsregister 2017 – 2018 uitsluitend digitaal indienen. U wordt daarom vriendelijk verzocht om de gegevens in een Excel spreadsheet (volgens ons model) aan ons op te sturen via e-mailadres:arbeidsmarktonderzoekaruba@gmail.com.

Vriendelijk wordt u verzocht, indien u meerdere filialen hebt, om één formulier in te vullen met alle werknemersgegevens en door een sterretje (*) te plaatsen in het kolom (achter kolom no. op het digitale formulier) aan te geven welke werknemer wordt gerouleerd bij uw filialen.

Het is verplicht om alle 3 modellen in te vullen. Indien u geen behoefte heeft aan personeel, of behoefte aan personeel voor iedere specifieke project, dan moet u 'nihil' invullen op model 1B en model 1C.

De DAO zal u dan door middel van een e-mail een ontvangstbewijs voor uw Personeelsregister formulier 2017 – 2018 opsturen.  Een ontvangstbewijs betekent niet dat uw Personeelsregister 2017 – 2018 is goedgekeurd. DAO hanteert een periode van 6 maanden vanaf de indieningsdatum om het Personeelsregister 2017 – 2018 goed te keuren of af te wijzen.

DAO zal op de volgende dagen bedrijven met minder dan 10 werknemers helpen met het digitaliseren van hun gegevens. Om deze hulp te kunnen krijgen, moet het bedrijf over alle gegevens conform het model 1 A, 1 B en 1C beschikken.

Datum Dag Plaats Tijd
21 april 2018 Zaterdag Kantoor DAO 9.00 am - 2.00 pm
28 april 2018 Zaterdag Kantoor DAO 9.00 am - 2.00 pm
02 mei 2018 Woensdag Kantoor DAO 4.30 pm - 7.00 pm
03 mei 2018 Donderdag Kantoor DAO 4.30 am - 7.00 pm

De Minister van Arbeid heeft het nieuwe beleid betreffende toezicht, controle en sanctie door de Arbeidsinspectie goedgekeurd. DAO zal conform dit beleid optreden bij constatering van overtreding van de arbeidswetgeving. Als de werkgever het Personeelsregister niet binnen de indieningsperiode inlevert, dan handelt hij in strijd met art. 30 van de Arbeidsverordening 2013.

DAO kan een administratieve boete opleggen van Awg. 5000,-, in vorm van een waarschuwing last onder dwangsom, indien de werkgever art.30 van de arbeidsverordening overtreedt.  De werkgever krijgt de gelegenheid om alsnog aan deze verplichting te voldoen.  Als de werkgever binnen deze periode zijn verplichting niet nakomt, dan zal de DAO de dwangsom van Awg. 5000,00 opleggen.

Voor meerdere vragen kunt  U contact opnemen met mw. Louisetty Croes via e-mail Louisetty.Croes@aruba.gov.aw of met een medewerker van het Bureau Arbeidsmarktonderzoek via telefoon 583-7720.