Kersttoespraak Gouverneur 2018

Dit item is gearchiveerd op 26-01-2019.

ORANJESTAD – De gouverneur van Aruba Alfonso Boekhoudt heeft op 24 december zijn traditionele jaarlijkse kersttoespraak gehouden

De kerstrede van de gouverneur was te zien op de lokale televisiestations. 

Lees hier de integrale tekst van de toespraak van Z.E. Gouverneur Alfonso Boekhoudt.

Gouverneur van Aruba Alfonso Boekhoudt

Foto: ©Kabinet Gouverneur

De navolgende voorwaarden zijn op de foto’s van toepassing:

Het auteursrecht op de foto's in deze rubriek berust bij het Kabinet van de Gouverneur Aruba (KabGA) en wordt hier uitdrukkelijk voorbehouden. Het is evenwel toegestaan de foto’s te gebruiken ten behoeve van redactioneel gebruik door nieuwsmedia, het tonen in openbare ruimten, privégebruik en educatieve doeleinden. Het KabGA behoudt zich echter het recht voor achteraf op te treden als de (wijze van) openbaarmaking van de foto naar KabGA-oordeel in strijd is met de Gouvernementele waardigheid, is te beschouwen als promotioneel gebruik (reclame) of gebruikt wordt met een ideëel oogmerk. Het KabGA reageert niet op vragen van derden of in bepaalde gevallen (juridische) stappen worden ondernomen.